top of page

Tarieven

Als uitgangspunt wordt een tarief gehanteerd van € 175,- exclusief BTW per uur, inclusief kantoorkosten. Daarnaast worden bijkomende kosten als griffierechten en eventuele kosten van het opvragen van stukken in rekening gebracht. In voorkomende gevallen kan –uiteraard in overleg met u- bij aanvang van de rechtsbijstand een hoger of lager uurtarief worden vastgesteld. Dit is afhankelijk van factoren zoals draagkracht, ingewikkeldheid en/of spoedeisendheid van de zaak.

Als u gelet op uw inkomens- en vermogenspositie niet in staat bent om zelf de (volledige) kosten van rechtsbijstand te dragen, komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging (geheel of gedeeltelijk van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand). Om te laten bepalen of dit voor u het geval is, dient uw advocaat een toevoegingaanvraag voor u in bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze instantie vraagt de financiële gegevens van u en uw eventuele partner elektronisch op bij de Belastingdienst. In beginsel zijn dat de gegevens van twee jaar geleden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uw BSN (Burgerservicenummer), dat vooraf door de Raad is geverifieerd bij de BRP (de Basisregistratie Personen, voorheen de GBA, Gemeentelijke Basisadministratie) in de gemeente waar u woont. Ook de controle van de persoonsgegevens wordt door de Raad elektronisch uitgevoerd. De Raad beoordeelt vervolgens of aan u een toevoeging kan worden verleend en berekent ook uw eventueel verschuldigde eigen bijdrage. 

U komt in aanmerking voor een korting van 58 euro op de eigen bijdrage als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket en vraagt om een doorverwijzing naar een advocaat (zie www.juridischloket.nl, tel. nr: 0900-8020). U krijgt dan een zogenaamd Diagnosedocument mee. Met dit Diagnosedocument kunt u ook eventueel bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente voor het resterende bedrag van de eigen bijdrage.

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand, waaronder een overzicht van de inkomensnormen die voor het vaststellen van uw eigen bijdrage worden gehanteerd, verwijzen wij u naar www.rvr.org.

Meer informatie: 

bottom of page