top of page

Sociale Zekerheidsrecht

Nederland kent vele wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. De regelgeving neemt alleen maar toe en wordt steeds ingewikkelder. Daarmee neemt ook de kans dat er iets verkeerd gaat toe. Dat kan een probleem geven voor een uitkeringsgerechtigde of werknemer, maar ook voor de uitkerende instantie of de werkgever.

Als u te maken krijgt met het intrekken of korten van een uitkering, het terugvorderen van een toeslag, het afwijzen van een voorziening of het opleggen van een boete, dan kunnen onze advocaten u bijstaan in de procedure tegen de uitkerende instantie. Die instantie kan bijvoorbeeld het UWV zijn, de SVB, DUO, de Belastingdienst of uw gemeente.

Onze advocaten hebben uitgebreide kennis van de volgende wetgeving en kunnen u daarin uitstekend bijstaan:

 • de Participatiewet (PW)

 • de Wet Werk en Bijstand (WWB)

 • de Werkloosheidswet (WW)

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

 • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

 • de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (Wajong)

 • de Toeslagenwet (TW).

 • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA etc.)

 • de Algemene Ouderdomswet (AOW)

 • de Algemene nabestaandenwet (Anw)

 • wetgeving betreffende het Persoonsgebonden Budget (PGB)

 

Advocaten:

·       mr. W. (Willem) Boelens

·       mr J.E. (Pendong) Jalandoni

·       mr. G. (Gila) van Reemst

Andere rechtsgebieden: 

bottom of page