top of page

Migratierecht (Asiel en Regulier)

Schoolplein Advocaten biedt een ruime expertise op het gebied van het migratierecht (asiel en regulier) door het ondersteunen van cliënten bij het aanvragen van, danwel bij het bezwaar maken tegen de weigering van een visum kort verblijf, een machtiging tot voorlopig verblijf en een reguliere verblijfsvergunning. Het kan gaan om verblijfsaanvragen voor:

  • Gezinshereniging

  • Studie

  • Werk

  • Kennismigrant

  • Medische redenen

  • Overige humanitaire redenen

  • Unieburger

Ook kunnen de ervaren advocaten u begeleiden bij een eerste asielaanvraag en bij het voorbereiden van een opvolgende asielaanvraag als u gevaar loopt bij terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast kunnen wij u bijstaan als uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken, als aan u een inreisverbod wordt opgelegd of als uw verzoek om de Nederlandse nationaliteit (naturalisatie) wordt geweigerd. 

Advocaten: 

·       mr W. (Willem) Boelens

·       mr J.E. (Pendong) Jalandoni

bottom of page