Consumentenrecht

Het consumentenrecht omvat wetten en regels die consumenten beschermen bij de aankoop van producten en diensten. Als de consument iets koopt van een professionele verkoper noemen we dat vaak consumentenkoop. Dat kan gebeuren in de winkel, op straat, aan de deur of via internet. De verkoper en de consument sluiten mondeling of schriftelijk een overeenkomst, die voor allebei rechten en plichten met zich meebrengt. Wij kunnen u ondersteunen als er problemen ontstaan over het nakomen van die overeenkomst. Zo kan er verschil van inzicht ontstaan over de prijs, de betaling, de garantie, de levering en of het gekochte voldoet aan wat je ervan mocht verwachten. Hierbij is van belang of de verkoper u juist heeft geïnformeerd en geen belangrijke informatie heeft verzwegen of verdraaid (informatieplicht). Ook is van belang of u zelf goed hebt onderzocht en kenbaar hebt gemaakt wat u wilde hebben (onderzoeksplicht).

Advocaten:

·       mr. F.J.J. (Frank) ten Voorde

Andere rechtsgebieden: