Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  04:23 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Vreemdelingenrecht
De meeste vreemdelingen in Nederland zijn geen asielzoekers maar andere “nieuwkomers”, toegelaten in verband met bijvoorbeeld arbeid, gezinshereniging of studie. Door de steeds strenger wordende immigratiepolitiek is ook voor mensen die hier om dergelijke redenen verblijven, of zich in Nederland willen vestigen, steeds moeilijker geworden om een verblijfspositie te verkrijgen of te behouden. Ook het vreemdelingenrecht is een terrein vol voetangels en klemmen, waarin ons kantoor zich tot doel heeft gesteld de vreemdeling te helpen op zo adequaat mogelijke wijze de weg te vinden.
Gespecialiseerde advocaten:
- Mr. W. Boelens
- Mw.Mr. G. van Reemst
- Mr. J.E. Jalandoni
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten