Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  03:57 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Sociale zekerheid
Het sociaalzekerheidsrecht is een breed scala aan regelingen waar een groot gedeelte van de Nederlandse inwoners mee te maken heeft. Hieronder vallen onder andere uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet (WW), Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) die met ingang van 1 januari 2006 is gewijzigd in de Wet inkomen en arbeid (WIA). Daarnaast valt ook onder het Sociaal zekerheidsstelsel de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet werk en bijstand (WWB).
Gespecialiseerde advocaten:
- Mr. J.E. Jalandoni
- Mw.Mr. J.G.M. ter Avest
- Mr. F. ten Voorde
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten