Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  02:52 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Personen- en familierecht
Diverse personen van ons kantoor houden zich bezig met echtscheidingen. Daaronder valt ook, indien nodig, de boedelscheiding.
Voorts kunt u bij ons terecht voor adopties, problemen bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen, wijziging ouderlijk gezag etc.
Tenslotte mogen niet onvermeld blijven de problemen met omgangsregelingen tussen ouder(s) en kinderen en alimentatieprocedures ten behoeve van voormalig partner en/of kinderen.
Gespecialiseerde advocaten:
- Mw.Mr. J.G.M. ter Avest
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten