Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  03:31 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Wonen (huurrecht)
Onder deze noemer vallen niet alleen de traditionele huurzaken (woon-of bedrijfsruimte) maar ook de administratiefrechtelijke zaken, zoals problemen met woonvergunning, inschrijving als (urgent) woningzoekende, verhuiskostenvergoeding etc.
Bij de civielrechtelijke kant van het wonen gaat het ondermeer over het niet betalen van de huur, het in strijd met de regels verbouwen van hennep in de woning, achterstallig onderhoud aan de woning, hoogte van de huurprijs, opzegging van de huurovereenkomst (waaronder dringend eigen gebruik).
Onder problemen met wonen vallen ook de rechten en plichten van appartementseigenaren die in een gezamenlijk gebouw wonen.
Gespecialiseerde Advocaat:
- Mr. F. ten voorde
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten