Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  02:43 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Consumentenrecht
Onder dit rechtsgebied vallen niet alleen de koopovereenkomst en alles wat daarbij hoort maar ook de koop op afbetaling, de huurkoop en het huren van andere zaken dan onroerend goed. Ook de lease-overeenkomst in zijn diverse vormen vallen hieronder.
Bij de aankoop van huizen is een apart aandachtsgebied het probleem van de conformiteit. Wat mocht u verwachten met betrekking tot bijvoorbeeld toezeggingen van de verkoper, hoe ver strekt uw onderzoeksplicht wanneer zich (verborgen) gebreken aandienen.
Gespecialiseerde Advocaat:
- Mw.Mr. J.G.M. ter Avest
- Mr. F. ten Voorde
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten