Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  03:07 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Burenrecht
Onder dit rechtsgebied valt niet alleen de ellende (overlast) die buren elkaar kunnen berokkenen maar ook problemen omtrent bomen die op of in de buurt van het naburig perceel staan, de overhangende takken, de schuttingen die wel of niet op de perceelsgrens staan enz.
Gespecialiseerde Advocaat:
- Mw.Mr. J.G.M. ter Avest
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten