Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  02:44 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Asielrecht
Asiel, ofwel het aan een vreemdeling bieden van beschermen tegen vervolging door zijn eigen autoriteiten, is in Nederland in de loop van relatief weinig jaren een zeer zwaar te bevechten aanspraak geworden. Hoewel het aantal vluchtelingen wereldwijd eerder toe- dan af lijkt te nemen, is ons land hoe langer hoe minder geneigd om asielzoekers het voor hun leven en welzijn zo cruciale onderdak te bieden. Verhalen over asielzoekers die het slachtoffer zijn van een steeds rigider wordend overheidsbeleid en vermalen worden tussen de molens van een ambtelijk systeem waaraan zo ongeveer inmiddels iedere menselijke maat ontbreekt, halen wekelijks de media. Het is dan ook van groot belang dat tijdens de asielprocedure rechtsbijstand wordt verleend waarbij niet alleen juridische kennis telt, maar ook oog is voor de asielzoeker als individu. Ons kantoor probeert hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren.
Gespecialiseerde Advocaten:
- Mr. W. Boelens
- Mw.Mr. G. van Reemst
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten