Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  03:45 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Ambtenarenrecht
Het ambtenarenrecht verschilt wezenlijk van het arbeidsrecht. Zo is de relatie ambtenaar/overheidsdienst niet te vergelijken met de verhouding werkgever/werknemer. Op iedere ambtenaar is een andere rechtspositieregeling van toepassing aan de hand waarvan de meeste geschillen beoordeeld worden zoals ontslagzaken, disciplinaire maatregelen, functiebeschrijving en functiewaarderingen.
Gespecialiseerde Advocaat:
- Mr. J.E. Jalandoni
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten