Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  04:27 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Arbeidsrecht
Schoolplein advocaten staat in arbeidsrechtkwesties zowel werknemers als werkgevers in het midden- en kleinbedrijf bij. Dit betreft dan veelal ontslagzaken, reorganisaties en re´ntegratie van werknemers bij ziekte, loonvorderingen. Werkgevers worden ook bijgestaan in de fase voorafgaand aan een mogelijk geschil. Zo wordt advies gegeven inzake de opbouw van personeelsdossiers, de begeleiding van werknemers bij ziekte en desgewenst kunnen de gevolgen van (nieuwe) wet-en regelgeving in adviesvorm verstrekt worden.
Gespecialiseerde Advocaten:
- Mr. J.E. Jalandoni
- Mw.Mr. J.G.M. ter Avest
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten