Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  04:17 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Kantoorinformatie
Advocatenkantoor Schoolplein is voortgekomen uit het gelijknamige advokatenkollektief dat in 1980 op het Schoolplein is neergestreken en alwaar rechtsbijstand werd verleend aan vrijwel uitsluitend minder draagkrachtigen.
Rechtsgebieden zijn van oudsher geweest (vrijwel) alle zaken op het terrein van werken, wonen, straf- en verblijfsrecht. Rechtsgebieden zijn van oudsher geweest (vrijwel) alle zaken op het terrein van werken, sociale zekerheid, familie- en verblijfsrecht.

Nog steeds liggen de meeste problemen van onze cliŽnten op deze terreinen. Daarbij gaan we bijvoorbeeld ook het consumentenrecht en het recht van ongedocumenteerden niet uit de weg. Het asielrecht houdt 2 advocaten voor een groot deel van hun tijd bezig.

De keuze om voor minder draagkrachtigen te werken brengt met zich mee dat wij voor onze inkomsten in grote mate aangewezen zijn op financiering via de Wet op de rechtsbijstand. Bij de uitvoering van deze wet speelt de Raad voor de rechtsbijstand een grote rol. De Raad bepaalt welke eigen bijdrage een rechtzoekende moet betalen.
De Raad stelt ook de hoogte van onze vergoedingen vast.

Tenslotte stelt de Raad kwaliteitseisen aan de individuele advocaat Ėom bijvoorbeeld op een bepaald rechtgebied te kunnen werken- en aan het kantoor als zodanig Ėof cliŽnten tijdig worden teruggebeld bijvoorbeeld.
Behalve door het volgen van cursussen op het vlak waarop wij werkzaam zijn proberen wij onze kwaliteit ook hoog te houden door het houden van bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek onder voormalige cliŽnten.
Ook is door ons kantoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten