Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  03:11 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Your post to:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 0031 30-2313646
Fax. 0031 30-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Office hours:
09.00 - 17.00 hours
Tarieven
Als uitgangspunt wordt een tarief gehanteerd van Ä 150,00 per uur exclusief BTW, inclusief kantoorkosten. Daarnaast worden bijkomende kosten als griffierechten en eventuele kosten van het opvragen van stukken in rekening gebracht. In voorkomende gevallen kan Ėuiteraard in overleg met de cliŽnt- bij aanvang van de rechtsbijstand een hoger of lager uurtarief worden vastgesteld, dit is afhankelijk van factoren zoals draagkracht, ingewikkeldheid en/of spoedeisendheid van de zaak.

CliŽnten die gezien hun inkomens- en vermogenspositie niet in staat zijn om zelf de (volledige) kosten van rechtsbijstand te dragen, komen mogelijk in aanmerking voor een toevoeging (geheel of gedeeltelijk van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand). Om te laten bepalen of dit voor u het geval is dient uw advocaat een toevoegingaanvraag voor u in bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze instantie vraagt de financiŽle gegevens van u en uw eventuele partner elektronisch op bij de belastingdienst. In beginsel zijn dat de gegevens van twee jaar geleden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uw sofi-nummer, dat vooraf door de Raad is geverifieerd bij de Gemeentelijke Basisadministratie in de gemeente waar u woont. Ook de controle van de persoonsgegevens wordt door de Raad elektronisch uitgevoerd.
De Raad beoordeelt vervolgens of aan u een toevoeging kan worden verleend en berekent ook uw eventueel verschuldigde eigen bijdrage.
Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand, waaronder een overzicht van de inkomensnormen die voor het vaststellen van uw eigen bijdrage worden gehanteerd, verwijzen wij u naar www.rvr.org (publieksinfo).
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten