Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  02:50 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Disclaimer
Schoolplein Advocaten is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr. 30252782, waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.
Iedere aansprakelijkheid van de bij de maatschap Schoolplein Advocaten aangesloten advocaten is beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door de betreffende advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Hoewel bij het onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Schoolplein Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Schoolplein Advocaten geen controle heeft. Schoolplein Advocaten draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op websites van derden.
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten