Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
woensdag 14 november 2018  11:49 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Welkom bij Schoolplein Advocaten
Gevestigd aan Goeman Borgesiuslaan 77 te Utrecht.


Schoolplein Advocaten is verhuisd! Wij zijn toe aan een meer moderne en verbeterde werkomgeving die bovendien beter toegankelijk is. Deze hebben we gevonden aan de Goeman Borgesiuslaan 77 in Utrecht. Vanaf 22 februari 2016 zijn wij daar te vinden. Onze contactgegevens blijven verder ongewijzigd. Indien u ons met de auto bezoekt kunt u voortaan, als er ruimte is, op onze eigen parkeerplaats parkeren
Wij zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Asielrecht, Burenrecht, Consumentenrecht, Personen-en familierecht, Sociale Zekerheid en Vreemdelingenrecht.

Wonen (huurrecht)
Onder deze noemer vallen niet alleen de traditionele huurzaken (woon-of bedrijfsruimte) maar ook de administratiefrechtelijke zaken, zoals problemen met woonvergunning, inschrijving als (urgent) woningzoekende, verhuiskostenvergoeding etc.
Bij de civielrechtelijke kant van het wonen gaat het ondermeer over het niet betalen van de huur, het in strijd met de regels verbouwen van hennep in de woning, achterstallig onderhoud aan de woning, hoogte van de huurprijs, opzegging van de huurovereenkomst (waaronder dringend eigen gebruik).
Onder problemen met wonen vallen ook de rechten en plichten van appartementseigenaren die in een gezamenlijk gebouw wonen.
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten