Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  03:51 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Mw.Mr. G. van Reemst
Gila van Reemst is sinds 2011 werkzaam bij Schoolplein Advocaten. Zij is in 2008 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie mensenrechten. Vervolgens heeft zij als jurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt en zich ingezet voor Vluchtelingenwerk Nederland. Bij Schoolplein Advocaten houdt Gila van Reemst zich met name bezig met het asiel- en regulier vreemdelingenrecht. Gila van Reemst is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde advocate die door haar uitstekende dossierkennis opvalt. Gila van Reemst beheerst naast het Engels ook het Spaans.

Email: g.vanreemst@schoolpleinadvocaten.nl
Specialisaties
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten