Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  02:55 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Mw.Mr. J.G.M. ter Avest
Jolande ter Avest is, na haar studie arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid, 15 jaar werkzaam geweest bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie waar zij laatstelijk de functie van hoofd communicatie vervulde. Na een verblijf in de Verenigde Staten, waar zij een mastersopleiding Public Affairs volgde aan de universiteit van Washington, is zij vervolgens ‘cum laude’ afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht.

In 2004 is zij als rechterlijk ambtenaar in opleiding bij de rechtbank Utrecht gaan werken, waarna ze zich in 2007 bij Schoolplein Advocaten aansloot. Haar opgedane ervaring en opleiding in de rechtspraak maakt dat ze buitengewoon inzicht heeft in de werkwijze van rechters en rechtbanken.

j.teravest@schoolpleinadvocaten.nl
Specialisaties
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten