Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
maandag 19 november 2018  00:31 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Welkom bij Schoolplein Advocaten
Gevestigd aan Goeman Borgesiuslaan 77 te Utrecht.


Schoolplein Advocaten is verhuisd! Wij zijn toe aan een meer moderne en verbeterde werkomgeving die bovendien beter toegankelijk is. Deze hebben we gevonden aan de Goeman Borgesiuslaan 77 in Utrecht. Vanaf 22 februari 2016 zijn wij daar te vinden. Onze contactgegevens blijven verder ongewijzigd. Indien u ons met de auto bezoekt kunt u voortaan, als er ruimte is, op onze eigen parkeerplaats parkeren
Wij zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Asielrecht, Burenrecht, Consumentenrecht, Personen-en familierecht, Sociale Zekerheid en Vreemdelingenrecht.

Vreemdelingenrecht
De meeste vreemdelingen in Nederland zijn geen asielzoekers maar andere “nieuwkomers”, toegelaten in verband met bijvoorbeeld arbeid, gezinshereniging of studie. Door de steeds strenger wordende immigratiepolitiek is ook voor mensen die hier om dergelijke redenen verblijven, of zich in Nederland willen vestigen, steeds moeilijker geworden om een verblijfspositie te verkrijgen of te behouden. Ook het vreemdelingenrecht is een terrein vol voetangels en klemmen, waarin ons kantoor zich tot doel heeft gesteld de vreemdeling te helpen op zo adequaat mogelijke wijze de weg te vinden.
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten