Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
maandag 15 oktober 2018  20:01 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Welkom bij Schoolplein Advocaten
Gevestigd aan Goeman Borgesiuslaan 77 te Utrecht.


Schoolplein Advocaten is verhuisd! Wij zijn toe aan een meer moderne en verbeterde werkomgeving die bovendien beter toegankelijk is. Deze hebben we gevonden aan de Goeman Borgesiuslaan 77 in Utrecht. Vanaf 22 februari 2016 zijn wij daar te vinden. Onze contactgegevens blijven verder ongewijzigd. Indien u ons met de auto bezoekt kunt u voortaan, als er ruimte is, op onze eigen parkeerplaats parkeren
Wij zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Asielrecht, Burenrecht, Consumentenrecht, Personen-en familierecht, Sociale Zekerheid en Vreemdelingenrecht.

Asielrecht
Asiel, ofwel het aan een vreemdeling bieden van beschermen tegen vervolging door zijn eigen autoriteiten, is in Nederland in de loop van relatief weinig jaren een zeer zwaar te bevechten aanspraak geworden. Hoewel het aantal vluchtelingen wereldwijd eerder toe- dan af lijkt te nemen, is ons land hoe langer hoe minder geneigd om asielzoekers het voor hun leven en welzijn zo cruciale onderdak te bieden. Verhalen over asielzoekers die het slachtoffer zijn van een steeds rigider wordend overheidsbeleid en vermalen worden tussen de molens van een ambtelijk systeem waaraan zo ongeveer inmiddels iedere menselijke maat ontbreekt, halen wekelijks de media. Het is dan ook van groot belang dat tijdens de asielprocedure rechtsbijstand wordt verleend waarbij niet alleen juridische kennis telt, maar ook oog is voor de asielzoeker als individu. Ons kantoor probeert hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren.
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten