Schoolplein Advocaten
Schoolplein Advocaten - English version [Switch to English version]
zaterdag 15 december 2018  04:00 
Schoolplein advocaten
Schoolplein Advocaten
Goeman Borgesiuslaan 77

Post naar:
Postbus 9769
3506 GT Utrecht

Tel. 030-2313646
Fax. 030-2342995
E-mail Schoolplein Advocaten E-mail

Kantoortijden:
09.00 - 17.00 uur
Welkom bij Schoolplein Advocaten
Gevestigd aan Goeman Borgesiuslaan 77 te Utrecht.


Schoolplein Advocaten is verhuisd! Wij zijn toe aan een meer moderne en verbeterde werkomgeving die bovendien beter toegankelijk is. Deze hebben we gevonden aan de Goeman Borgesiuslaan 77 in Utrecht. Vanaf 22 februari 2016 zijn wij daar te vinden. Onze contactgegevens blijven verder ongewijzigd. Indien u ons met de auto bezoekt kunt u voortaan, als er ruimte is, op onze eigen parkeerplaats parkeren
Wij zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Asielrecht, Burenrecht, Consumentenrecht, Personen-en familierecht, Sociale Zekerheid en Vreemdelingenrecht.

Sociale zekerheid
Het sociaalzekerheidsrecht is een breed scala aan regelingen waar een groot gedeelte van de Nederlandse inwoners mee te maken heeft. Hieronder vallen onder andere uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet (WW), Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) die met ingang van 1 januari 2006 is gewijzigd in de Wet inkomen en arbeid (WIA). Daarnaast valt ook onder het Sociaal zekerheidsstelsel de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet werk en bijstand (WWB).
  info@schoolpleinadvocaten.nl | Sitemap | Disclaimer
Schoolplein Advocaten